Nakladatelství Triáda
Základním tématem myslitelského díla Rio Preisnera je historický konflikt s totalitarismem a speciálně pak postavení české existence v tomto konfliktu, a ještě podrobněji pak, opět v historické dimenzi, ztráta identity české existence ve střední Evropě po roce 1945. Kniha je doplněna o autorskou ilustrací, které se v jednotlivých pasážích knihy neustále transformuje.