UM UM Festival 2018
Sedmý ročník festivalu UM UM odehrávající se na Slovensku. Téma letošního festivalu je Němci, Židi, Slováci a Stará Ľubovňa. Koncept vizuálu je postavený na konfliktu, mezi již zmíněnými etniky. Jako motiv jsem zvolil trojúhelník. Systém rozlišování vězňů koncentračních táborů, zpracovaný v barevném přehledu. Každý vězeň byl označen látkovým trojúhelníkem, jehož základní barva umožňovala dozorcům okamžitě rozlišit základní důvod vedoucí k odeslání do tzv. „ochranné vazby“. Tyto symboly později nabraly nových významů. Např. růžový trojúhelník se stal rovněž jedním ze symbolů homosexuálního hnutí v 70. a 80. letech v Evropě. Chtěl jsem pracovat tedy s něčím původním. Prvkem, jenž od sebe jednotlivá etnika rozděloval a nyní ho dát do nového kontextu. Logo je variabilní ve své barevnosti.